Dokumentasjon ved ansettelse

ANGÅENDE ANSETTELSE AV ARBEIDSKRAFT

Du kan finne en rettledning fra skatteetaten for utenlandske arbeidstakere HER.

Registreringsordningen for EØS borgere finner du HER

Praktiske opplysninger i forskjellige språk finner du HER.

Før en kan avregne og utbetale lønn til en person, uansett hvem det er, må det foreligge et minimum av papir som dokumenterer at arbeidet er utført, hva som skal utbetales og settes av til feriepenger og skattetrekk. Landbruk Nordvest har timelister som er egnet til dette bruk. For alle arbeidstakere, uansett om de er norske eller utenlandske, trenger vi nødvendige personopplysninger:

Arbeidsavtale (skriftlig)
Skatteinformasjon (fødselsnummer eller D-nummer)
Bankkontonummer for lønn

For midlertidige arbeidsforhold kan det brukes en arbeidsavtale som finnes på de større timeliste-blokker. Du kan få tilsendt en fra Landbruk Nordvest eller skrive ut selv fra skjemaet (se venstremenyen under ‘landbrukstjenester’).

LØNN OG SKATT TIL UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE 

La LTNR ta arbeidsgiveransvaret også for utenlandsk arbeidskraft. Arbeidstakeren er da dekt av våre forsikringer og har alle rettigheter som arbeidstaker for øvrig. Ved å bruke avløserlaget er du sikker på at formalitetene rundt tilsettingsforholdet blir rett. Vi har god kontakt med aetat og politimyndighetene og kan hjelpe til med å få saksgangen greit unna.For at vi skal kunne ansette og lønne ut en person må vi ha nødvendige personopplysninger og dokument på lik linje med norske arbeidstakere. For å få et skattekort må skattepliktige personlig fremmøte på skattekontoret. Alle søkere trenger gyldig legitimasjonsdokument; borgere fra land utenfor EØS/EFTA skal også fremlegge oppholds- eller arbeidstillatelse. Arbeidstakere fra EØS/EFTA land må registrere seg som arbeidstaker i Norge når arbeidet er ment å vare utover 3 måneder.

Når dette er i orden får vedkommende norsk skattekort og kan opprette en norsk bankkonto som lønna kan settes inn på.