Category: Nyheter

Enighet i jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har blitt enige med staten om jordbruksavtale for 2013-2014. Avtalen har ei ramme som gir grunnlag for inntektsøkning på 10,5 % i 2014, eller vel 31.000 kr pr....

Utenlandske sesongarbeidere

Skal du ha utenlandske sesongarbeidere i jobb hos deg? Utenlandske sesongarbeidere må møte personlig på skattekontoret for å få skattekort – også de som har jobbet i Norge tidligere år. Les mer her.