Avløserplan

 

AVLØSERPLAN for 2018 finner du HER (Word) og HER (pdf).

 

Avløserplana er en mal for å sette opp avtalt turnus for avløsere som jobber i avløserring eller hos flere brukere.
 

Ferieloven finner du HER

Arbeidsdager og fridager

Et normalt arbeidsår skal ha 230 arbeidsdager. Resten av året er ferie eller helligdager. Normalt regnes det nå 5 uker ferie à 7 dager. Disse dagene regnes som bevegelige helligdager:

1. Nyttårsdag

Skjærtorsdag

Langfredag 

2. Påskedag

Kristi himmelfartsdag

2. Pinsedag

1. juledag

2. Juledag

SØNDAGER OG LOVBESTEMTE  HØYTIDSDAGER:.
Søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager er unntatt fra virkedagsbegrepet. Dette gjelder selv om disse dagene ellers går inn som arbeidsdager i skift- eller turnusordninger. At helligdagene er unntatt fra virkedagsbegrepet betyr at de ikke skal telles med når antall feriedager fastsettes.

Tar en person f.eks. ferie i påskeuken medfører reglene at vedkommende har avviklet 4 virkedager ferie. Skjærtorsdag og Langfredag faller utenfor som feriedager etter bestemmelsen her.
Kun mandag, tirsdag, onsdag og lørdag regnes som virkedager og dermed feriedager.