Arbeidsavtaler

Arbeidsavtaler

Alle som ansettes skal ha en skriftlig arbeidsavtale.
Her finner du Arbeidstilsynets standard arbeidsavtaler på Norsk, Engelsk og ulike Øst-Europeiske språk. Disse er særlig beregnet på sesong og kortere forhold. For avløsere som jobber på heltid f.eks i avløserring har vi en egen definert arbeidsavtale. Vi oppfordrer alle til å få orden på ansettelses-forholdene og skrive avtale med de som er ansatt.
Lag 3 eksemplarer til; den ansatte, oppdragsgiver/gårdbruker og LNV/arbeidsgiver.

Arbeidsgiver som skal føres på skjemaet er Landbruk Nordvest. Org nr 984467822
Avtalen er ikke gyldig før personalansvarlig hos LNV har skrevet under.

Send til:
Landbruk Nordvest
Fannestrandvegen 63
6415 Molde


Arbeidsavtale på Norsk
Arbeidsavtale på Polsk
Arbeidsavtale på Russisk
Arbeidsavtale på Litauisk
Arbeidsavtale på Latvisk 
Arbeidsavtale på Estisk
Arbeidsavtale på Engelsk

Skjema for registrering av utenlandsk arbeidskraft finner du her.