Landbruk Nordvest SA

Levande kunnskap Levande landbruk

Viktige telefonnummer


Avløysing      46424400

Rådgiving      92800888

Byggtegning  40002386

Hovedkontor  71692310

Telefax         40118019


Meir kontaktinfo trykk her

Generell informasjon

Besøksadresse
Landbruk Nordvest
Sunndalsøra:
FK i Hovsvegen 25
Valldal: Valldal Grønt
Volda: Rådhuset i Ørsta
Elnesvågen: FK på Eidem
Molde:
FK i Fannestrandsvegen 63


Postadresse
Landbruk Nordvest
Hovsvegen 25
6600 Sunndalsøra


Alle timelister sendes til kontoret i Molde:

Landbruk Nordvest

Postboks 2023

6402 Molde

e-post: tenester@nlr.no

tlf: 46 42 44 00

faks: 401 18 019

 

E-postadresser

Avd. Rådgiving

nordvest@lr.no

 

Avd. Landbrukstenester

tenester@lr.no

 

Direktenummer og
e-postadresser til ansatte finner du under menyvalget

Om oss/kontakt.

NLT – Brosjyre

 

Landbruksrådgiving   Tlf 71692310

Det faglige bindeleddet mellom
praktisk l
andbruk og landbruks-
forskningen.

Utvikler og etterprøver kunnskap
for landbruket gjennom lokale forsøk.
Denne kunnskapen legges til grunn
for rådgiving i planteproduksjon, næringsutvikling, driftsøkonomi og miljøtiltak.

  

 

    

 

   
    

Fagstoff frå rådgivingsavdelinga i Landbruk Nordvest finn du på denne heimesida:

  

http://nordvest.lr.no/

 

Norsk Landbruksrådgiving er paraplyorganisasjon til alle rådgivningsavdelingar. Heimeside til NLR finner du her: 


 

  

 www.lr.no

Adresser og telefonnummer til rådgivarane våre finner du her: 

 

  

          ringreven.no        

 Eller her:

  

nordvest.lr.no

 

 

Ringreven gis ut som medlemsblad for Landbruk Nordvest. Bladet kommer ut med 5 utgaver pr. år og innholder mye godt fagstoff.

Ringreven er no medlemsblad og informsjonsorgan for både landbrukstjeneste og rådgiving i Landbruk Nordvest.

Aktivitetskalender

Hydraulisk klauvboks

Vi tar imot bestilling på klauvskjæring:
Tlf. 46 42 44 00.