Landbruk Nordvest SA

Levande kunnskap Levande landbruk

Viktige telefonnummer


Avløysing      46424400

Rådgiving      92800888

Byggtegning  40002386

Hovedkontor  71692310

Telefax         40118019


Meir kontaktinfo trykk her

Generell informasjon

Besøksadresse
Landbruk Nordvest
Sunndalsøra:
FK i Hovsvegen 25
Valldal: Valldal Grønt
Volda: Rådhuset i Ørsta
Elnesvågen: FK på Eidem
Molde:
FK i Fannestrandsvegen 63


Postadresse
Landbruk Nordvest
Hovsvegen 25
6600 Sunndalsøra


Alle timelister sendes til kontoret i Molde:

Landbruk Nordvest

Postboks 2023

6402 Molde

e-post: tenester@nlr.no

tlf: 46 42 44 00

faks: 401 18 019

 

E-postadresser

Avd. Rådgiving

nordvest@lr.no

 

Avd. Landbrukstenester

tenester@lr.no

 

Direktenummer og
e-postadresser til ansatte finner du under menyvalget

Om oss/kontakt.

NLT – Brosjyre

 

 


Mer stoff fra
rådgjeving-avdelinga
finn du her:

Landbruksrådgiving

      


Mer stoff fra
tjeneste-avdelinga
finner du her:


Landbrukstjenester

                                       

 

 

Landbruk Nordvest søkjer etter ny grovfôrådgivar

ved kontoret vårt i Molde.

 Ein utfordrande og interessant jobb -

Landbruk Nordvest søkjer etter rådgivar i jord og plantekultur med vekt på grovfôrproduksjon.  Person med interesse for og kompetanse i grovfôrproduksjon blir særleg oppfordra til å søkje.

Søknadsfrist er 12. januar 2015

> Sjå full utlysingstekst her

 

Ny lønningskonsulent

Tatjana Libakiene har tatt over som lønningskonsulent i Landbruk Nordvest. Hun begynte 22. september og jobber på vårt kontor i Molde. Vi ønsker henne hjertelig velkommen!

 Avløsere tilgjengelig

Avløserpar fra Lithauen med flere års erfaring fra felles-beite i Rauma søker jobb på gård /gårder i Romsdal på fast basis mellom oktober og mai.
Kontakt: Ingvild Skjørsæter (tel. 452 92 001)

  FLYTTING AV KONTOR

I samband med samlokalisering med det nye felles Landbrukskontor Ørsta/Volda, så er og Landbruk Nordvest sitt avdelingskontor på Volda Rådhus no på flyttefot til Ørsta Rådhus.

Operativt frå måndag 1. september vil vår nye adresse vere: 
Post:
Landbruk Nordvest
Dalevegen 6
6153 ØRSTA
 

Vitjing: Ørsta Rådhus
 

      

Telefonnummer og e-post adresse:
Tlf: 46 43 20 50
E-post: morten.feiring@nlr.no
 
 

Ledig stilling som landbruksvikar i Sunndal

Vi har ledig stilling som landbruksvikar i Sunndal.

Les mer her

25.08.2014

 

 Ny hoved verneombud

Ingvild Skjørsæter tar over som hoved verneombud i Landbruk Nordvest fra 1. juli.

Ny avdelingsleder i Tjenesteavdelinga

Selma Cowan er ansatt som ny avdelingsleder i Tjenesteavdelinga fra 1. juli.
Hun jobber i dag med lønn i Landbruk Nordvest.

19.06.2014  

 

Jordbruksdager grovfôr

LNV arrangerer markdager med tema grovfôr tirsdag 24. juni hos Ole Mæle i Aure og onsdag 25. juni hos Erlend Sellereite i Tomrefjord. Les mer her.

17.06.2014 

Tilgjengelige avløsere

Her finner du oversikt over tilgjengelige avløsere i LNV.
Kontakt avløseradministrasjonen for mer informasjon/opplysninger.

17.06.2014  

Høstens kurs i HMS-arbeid

Oversikt over høstens kurs i praktisk HMS-arbeid finner du her.

17.06.2014 

 

Norske bønder betaler for helsen vår

Urd Olden er sivilingeniør i kjemi, og i et debattinnlegg i Aftenposten 15. mai skriver hun at vi må tenke mer på landbruk som vi tenker på offentlig helsetilbud. "Det er lett å ta for gitt at staten legger ned store summer i offentlig helsetilbud. Det er ikke økonomisk lønnsomt, det er et system som er til for oss forbrukere, for å gi oss trygghet og hjelp når vi trenger det. Jeg kunne ønske vi så på norsk landbruk litt på samme måte", skriver hun. Du kan lese hele innlegget her.

16.05.2014

Årsmelding Landbruk Nordvest 2013 (trykk her)

Her finn du oversikt over medlemsmøta og møteprogrammet for disse.

Merk deg at disse starter med et 2 timers dreneringskurs, sjå eige program.

Deretter blir det "godt gammeldags" våronnmøte. Velkommen til en interessant dag der du får påfyll med kunnskap og livlig diskusjon med gode kolleger.

07.03.2014

Psykisk helse på dagsorden i landbruket

Norges Bondelag lanserer i samarbeid med Norges Bonde- og småbrukarlag og Landbrukets HMS-tjeneste den 8. oktober nettstedet godtbondevett.no om psykisk helse i og for landbruket. Tidligere i år fikk de tre organisasjonene støtte fra Landbruks- og matdepartementet til å lage infomateriell om psykisk helse for landbruket.

Les mer her.

23.09.2013

E-postadresse

Vi ønsker at flest mulig sender oss sin e-postadresse; både avløsere og gårdbrukere/oppdragsgivere. Da kan vi sende lønnsslipper og fakturaer på e-post, og dermed redusere noen av våre kostnader (både arbeid og papir/konvolutter/porto). E-postadressene kan dere sende til tenester@lr.no

06.06.2013 På forhånd: Takk for hjelpen!

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Arbeidstilsynet har gitt ut en ny brosjyre om utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Du kan også finne mere stoff om utenlandsk arbeidskraft lengre nede på denne siden.

1.7.2013 Brosjyren kan du lese her.


Landbruk Nordvest SA: Levande kunnskap - levande landbruk

Samvirkeforetak

Landbruk Nordvest er et samvirkeforetak med ca. 1600 aktive brukere som medlemmer og eiere. Driften av laget baserer seg på medlemskontingent, inntekter av rådgiving, utleie av arbeidskraft og salg av tjenester og oppdrag. Dette kommer våre brukere tilgode i form av renter og lave påslag på tjenestene. Som samvirkeforetak blir dermed inntektene værende i landbruksnæringa.

Samla rådgivningstjeneste for landbruket

Landbruk Nordvest er sammenslutningen mellom Landbrukstenester Nordmøre og Romsdal, Søre Sunnmøre Landbrukstenester, Averøy Avløserlag, Indre Sunnmøre Forsøksring, Ytre Romsdal og Nordmøre Forsøksring og Landbruksrådgivning Nordvest. Fra 1. januar 2010 er også Nordmøre Landbrukstjenester med.


 

Aktivitetskalender

Hydraulisk klauvboks

Vi tar imot bestilling på klauvskjæring:
Tlf. 46 42 44 00.